wordpressmaster הוא אתר הפונה לאנשי שיווק ואינטרנט, בעלי עסקי וכל מי שמתעניין בשיווק דיגיטלי בארץ הרוצים לקבל חדשות, עדכונים וכתבות בתחומים אלה בעברית.

תנאי השימוש המפורטים כאן הינם ההסכם המחייב בעבור השימוש באתר ובשירותים הנלווים לו, ואנו דורשים כי תקרא אותם כיוון שהם מחייבים אותך. התנאים כתובים בלשון זכר אך מופנים לשני המינים.
ראשיתמטרת הסכם זה היא להסדיר את יחסיך עם wordpressmaster, לרבות זכותה להפסיק לתת את השירותים באתר בכל עת.

שניתהסכם זה מסדיר את היחסים בינך לבין שאר המשתמשים באתר, את מדיניות השיחה והתגובות ואוסר על שימוש באתר למטרות פרסומיות.

שלישית, ההסכם מסדיר את הזכות של wordpressmaster להשתמש בצורה מסוימת בפרטים אישיים שיאספו באמצעות האתר ולספק לך שירותים מפולחים.

לבסוף, חשוב שתדע ש-wordpressmaster לעולם לא תהיה אחראית, משום סיבה ולכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.

הצדדים:הסכם זה הינו הסכם בינך לבין wordpressmaster, סוסיא (להלן: wordpressmaster), ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים) בכל הנוגע לשימוש באתרים – wordpressmaster.co.il (להלן: האתר). הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בינך, wordpressmaster והמשתמשים האחרים באתר.

 • שינוי ההסכם: wordpressmaster רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת, לרבות הטלת הגבלות עלייך אישית, או להתנות תנאים ספציפיים על שימושך באתר באמצעות הודעה אישית, וזאת כל עוד ניתנה לך התראה של 14 ימים מראש והזדמנות לסיים הסכם זה.
 • זמינות : wordpressmaster תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על האתר זמין; עם זאת, אין wordpressmaster מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת והיא רשאית להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לך טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת האתר או כל חלק ממנו.
 • שלילת תנאי שימוש: ל-wordpressmaster הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. wordpressmaster תשלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה ל-wordpressmaster יסוד להניח כי הפרסום שבוצע על ידי משתמש נעשה בניגוד לדין, לרבות לשון הרע כנגד wordpressmaster , משתמש אחר או כל אדם, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטיתו המינית או השתייכותו המינית, על סמך שירותו בצה”ל או אי שירותו בצה”ל או פרסום הקורא להשמדת עם (להלן: פרסום פוגע)
 • העדר אחריות: wordpressmaster תפרסם בבלוג תכנים. התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות; התכנים מתבססים על מקורות חיצוניים ועשויים להיות לא מדויקים. כמו כן, חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה בבלוג אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן. wordpressmaster לא תהיה אחראית בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע, נפרץ האתר, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף, wordpressmaster לא תהיה אחראית כלפייך במידה ותסתמך על התכנים באתר.
 • תכנים פרסומיים: wordpressmaster תהא רשאית להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינך. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים. הנך מודע לכך כי חלק מהכנסותיה של wordpressmaster נובע משירותים אלו ולא תהיה לך כל טענה כנגד הצגת הפרסומות.
 • הסכמה לקבלת חומר פרסומי: מובהר בזה, כי עצם השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידיך באופן אחר, הסכמה שלך, לקבלת ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או אחר מ-wordpressmaster בכפוף לזכותך להודיע על רצונך להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות הסרתך מהשירות.
 • אחריות לגבי צדדים שלישיים: wordpressmaster אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר ימצא קישור באתר או שמקשרים אל האתר. בלחיצה על קישור, או כל סימן אחר, עליך לשים לב כי ייתכן ואתה עוזב את האתר. כמו כן, wordpressmaster לא תהיה אחראית על הפרסומות המוצגות באתר, אלא המפרסמים. כמו כן, wordpressmaster לא תהיה אחראית לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא תהיה ערבה לטיבן. עוד לא תהא wordpressmaster ערב לאספקת הסחורה שתרכש בעקבות אותם פרסומים ולא תהא גיק מדיה אחראי בכל צורה לנזק שיגרם לך עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.
 • קישורים חיצוניים: מפעם לפעם תפרסם wordpressmaster באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או מסגור של שירותי צד ג’. למען הסר ספק, אין wordpressmaster בעליהם של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתה אלא אם נאמר אחרת במפורש. wordpressmaster לא אחראית לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראית לתוכן המובא בהם.
 • קצירת כתובות דואר: חל עלייך איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמשו לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומאטיים או ידניים למעט מנועי חיפוש. כל הפרה של סעיף זה הינה הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.
 • זכויות יוצרים: כל המידע המובא באתר זה, לרבות תגובות הגולשים וכן עיצוב האתר, תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני הינם קניינה הרוחני של wordpressmaster אלא אם צוין אחרת במפורש. נאסר עלייך להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בקניינה הרוחני של wordpressmaster ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, איחסון בארכיון, תירגום, עריכה מחדש וכיוצא בזה.
 • שירותים חיצוניים: wordpressmaster תהא רשאית להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד wordpressmaster. (בשפה שאינה משפטית: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא נגד wordpressmaster). כמו כן, wordpressmaster תהא רשאית להשתמש בשירותי צד ג’ על מנת לספק חלק מחווית האתר, כגון הצגת סרטונים, ניהול תגובות, קישור לאתרים אחרים או הצבעות על פוסטים, לשירותים אלה עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה, אשר עלייך לבחון בטרם תשתמש בשירותים.
 • תגובות והערות משתמש: האתר מערכת המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, wordpressmaster מאפשרת הותרת תגובות בחלק מהעמודים באתר. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות wordpressmaster .wordpressmaster תאפשר לך לפרסם תגובות לכתבות ומאמרים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. אתה מצהיר כי קראת את הסעיף וכי אתה מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ול-wordpressmaster, ואתה מתחייב לפצות את wordpressmaster ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום עקב שימוש פוגע.
 • פרסום הודעהכל עוד לא נשללה זכותך לפי אחד מסעיפי החוזה תהא לך הזכות לפרסם הודעות ותגובות לפרסומים באתר או כתבות (‘תגובות’), הכפופות להוראות סעיף זה:
 • איסור שימוש מטריד או פוגעני: לא תבצע שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים או את wordpressmaster, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. תבצע רק שימוש בתום לב במערכת התגובות; לא תתחקה אחר משתמשים אחרים, לא תעקוב אחריהם ולא תאיים עליהם בכל צורה שהיא. לא תאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא תפגע בכבודם. לא תגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים;
 • לא תפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו.
 • הנך פוטר את wordpressmaster מכל אחריות לנזקים שיגרמו לך עקב פרסום הודעה על ידי משתמשים כיוון שהנך מודע ליכולתה המוגבלת של wordpressmaster לפקח אחר שימוש בתגובות;
 • אחריות: אתה תהיה אחראי בלעדית לתכנים שתפרסם בתגובות, ואתה מצהיר כי בדקת אותם טרם פרסומם וכי תשפה את wordpressmaster בגין כל נזק שיגרם לה עקב פרסום תכנים כוזבים.
 • רשיון שימוש לתגובות: הנך מקנה ל-wordpressmaster רשיון עולמי, ללא תמורה, לא הדיר, בלתי מוגבל, לרבות ליצירת רשיון משנה, לפרסם, להמחיז או לבצע כל פעולה אחרת בכל תוכן שיוגש על ידך כתגובה ו\או כתבה בהתאם לפונקציונאליות הפנימית של האתר.
 • אישור ומחיקת תגובות: ל-wordpressmaster הזכות הבלעדית למחוק תגובות ולחסום אותך מלהגיב, כמו גם לא לאשר תגובות שסומנו כדואר זבל. בטרם תעשה כן, wordpressmaster תזהיר אותך כי תגובותייך פוגעות באיכות השיח וגורמות נזק. למען הסר ספק, האתר הוא קניינה הבלעדי של wordpressmaster וזו אינו מחויבת לפרסם תגובות כלל.
 • הסרת פרסומים פוגעיםבאם תמצא לנכון, wordpressmaster תהא רשאית לנקוט בשיטה הבאה על מנת למנוע פרסומים פוגעים או להגביל ממשתמש שפוגע באיכות השיח להגיב:
 1. מצאה wordpressmaster כי פגעת באיכות השיח ואינה מעוניין לפרסם את תגובותייך, תשלח לך מיידית הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת באותה התגובה ו\או תגובה פומבית לתגובתך באתר ותבהיר כי אינה מעוניינת שתמשיך לפרסם את תגובותייך;
 2. לא ניתנה תגובה להודעת בתוך 24 שעות, תחסום wordpressmaster, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את יכולתך להגיב. עד שתנתן תגובה לפי סעיף זה, רשאית wordpressmaster למחוק כל הודעה שתפורסם על ידך.
 3. אם הגבת, וטענת לסיבות מדוע שלא תחסם, תשקול wordpressmaster שנית את חסימתך.
 4. לאחר ששקלה שנית wordpressmaster את חסימתך, רשאית היא לנקוט באחד מהצעדים הבאים על מנת להבטיח את איכות השיחה: (1) חסימתך מאפשרות תגובה (2) חיובך בעלות תגובה שתקבע על ידי wordpressmaster לפי נסיבות העניין (3) סינון אקטיבי של תגובותיך, עם החזר הוצאות הסינון.
 • תכנים פוגעניים:  באם מצאת הודעה או תגובה שעשויה להיות פרסום פוגע עלייך לדווח מיידית ל-wordpressmaster. מרגע שפניה תתקבל, wordpressmaster תעשה כמיטב יכולתה לברר האם הפרסום הינו בניגוד להסכם זה ובניגוד לחוק, ובמקרה שתמצא שכן, wordpressmaster תסיר את הפרסום ללא דיחוי.
 • תוכן פרסומינאסר עלייך לפרסום תגובות בעלות אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא הסכמת wordpressmaster. כל פרסום של תגובה בעלת אופי כזה תחייב אותך בעלות הפצה של 10,000 ש”ח וכן בעלות אחסון שנתית של 1 ש”ח לאות כתובה בפרסום. למען הסר ספק, תגובות מהסוג הבא יסווגו כתגובות פרסומיות:
 1. תגובות המפנות לאתר מסחרי אשר אינן קשורות בצורה מובנית לתוכן המפורסם בעמוד;
 2. תגובות המכילות יותר מקישור אחד לעמוד מסחרי וללא כל טקסט רלוונטי לתוכן האתר או לפוסט;
 3. תגובות המפנות לאתר אחר בכדי לקדם את עסקיו ללא כל קשר לפרסום באתר;
 4. תגובות סתומות שאינן מכילות דבר מלבד טקסט חסר משמעות וקישור לאתר מסחרי.

 מדיניות פרטיות: wordpressmaster מעריכה את פרטיותך ועל כן ניסחה את מדיניות פרטיות זו על מנת להבהיר לך איזה מידע נשמר על ידה וכיצד היא מטפלת בו. בשימושך באתר הנך מסכים כי wordpressmaster תאסוף מידע זה ותשתמש בו בהתאם למדיניות זו.

 • מידע שנשמר: wordpressmaster שומרת מידע שניתן על ידך, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק ל-wordpressmaster במהלך גלישתך באתר, לרבות מידע שסיפקת בעת שפרסמת תגובות.
 • מידע סטטיסטי: כמו כן, wordpressmaster שומרת מידע סטטיסטי כמו כמות הצפיות בכל מודעה וכן את העמודים המפנים לאתר (HTTP Referrer), סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, רזולוציית המסך ועוד.
 • שימוש בצדדים שלישיים: wordpressmaster עשויה להשתמש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות צדדים שלישיים המאפשרים הרשמה לאתר כגון Facebook וכן שירותים סטטיסטיים כמו Google Analytics אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.
 • מהם השימושים במידע? wordpressmaster תשתמש במידע שיסופק על ידך ויאסף באמצעות האתר על מנת לספק לך את השירותים המפורטים באתר  או על ידי החברה, ללא העברת מידע לצדדים שלישיים.
 • האם יעשה שימוש במידע עליי לצרכי דיוור ישיר? אך ורק אם תבקש מ-wordpressmaster, wordpressmaster תשלח לך מעת לעת ועל פי בחירתך דיוורים ישירים.
 • כיצד ניתן לדווח על פגיעה בפרטיותי? אם אתה חש כי פרטיותך נפגעת, אנא צור קשר עם קרן עיצובים בכתובת info@way2success.co.il ואנו נבחן את הנושא.